រីករាយទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិ! អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ នឹងប្រារព្ធទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ខាងមុខនេះ

0 240

(ភ្នំពេញ)៖ អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ (AHF) នឹងប្រារព្ធទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១ ក្រោមប្រធានបទ «ពង្រីកសំលេងក្មេងស្រី» នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងអនុវត្តការងារជាមួយដៃគូក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដល់ក្មេងស្រី និងរួមជាមួយជាមួយស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធ ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របទៅនឹងបញ្ហារបស់ក្មេងស្រី និងជាពិសេសចំពោះក្មេងស្រី ដែលងាយរងគ្រោះ និងកំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍។

សូមអបអរសាទរក្មេងស្រីគ្រប់ទីកន្លែង ប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាពួកគេឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងមានសុវត្ថិភាពហើយផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឱ្យពួកគេ ទទួលបានជោគជ័យ ដោយគ្រប់គ្រង សុខភាព របស់ពួកគេ។ ប្រធានបទនៃទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១នេះ គឺ«ពង្រីកសំលេងរបស់នាង» ដើម្បីសម្រេចសុបិនរបស់ក្មេងស្រីសម្រាប់អនាគត។

កញ្ញា ឈឿន សុគន្ធ «ខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គម ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំសកម្មភាពក្មេងស្រីនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចង់បង្កើន ចំណេះដឹង របស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំអាចបង្រៀនក្មេងស្រីអំពីជំងឺមួយចំនួនដូចជាអេដស៍» ។ កញ្ញា ដារ៉ា លីសាណ «ខ្ញុំចង់ឲ្យជំងឺកូវីដ -១៩ បាត់ពីពិភពលោក»។ កញ្ញា ដួង គន្ធា បានបញ្ញាក់ ដែរថា «អនាគតគ្មានការរើសអើងចំពោះអ្នក ដែលមានអត្តសញ្ញាណភេទផ្សេងគ្នា និងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍»។

សូមជម្រាបថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ក្មេងស្រី និងបញ្ហាប្រឈម ពិសេស ដែលពួកគេជួបប្រទះនៅទូទាំងពិភពលោក។ AHF បានបើកដំណើរការកម្មវិធីច្បាប់ការពាកុមារី ក្មេងស្រីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីនាំក្មេងស្រីមកជាមួយគ្នា ក្នុងបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាព និងជួយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យរួម ទាំងការស្នាក់នៅក្នុងសាលាចៀសវាង ការមានផ្ទៃពោះ ដោយមិនបានគ្រោងទុក និងការបន្តការព្យាបាលប្រសិនបើមានមេរោគអេដស៍៕

រីករាយទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិ!  អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ នឹងប្រារព្ធទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ខាងមុខនេះ
Leave A Reply

Your email address will not be published.