កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពល «ខ្យល់មូសុងនិរតី» នៅសប្តាហ៍ខាងមុខ, រដូវវស្សាចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា

0 138

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ដែលប្រទេសយើងនឹងត្រូវជួបប្រទះ សម្រាប់សប្តាហ៍ខាងមុខ ខណៈរដូវវស្សាត្រូវបានកំណត់ថា នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា តទៅហើយ។ សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដូចខាងក្រោម៖

កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពល «ខ្យល់មូសុងនិរតី» នៅសប្តាហ៍ខាងមុខ, រដូវវស្សាចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា
Leave A Reply

Your email address will not be published.